Steingrid as

Oredalsåsen 6 A

N-1613 Fredrikstad

Org.nr. NO 982 175 704 MVA

Vedtektsfestet formål :

Investering og drift av eiendommer, kurs og undervisningsvirksomhet,

utvikling, kjøp, salg og kundestøtte av produkter,

samt eventuell deltagelse i andre selskap.